مهلت ارسال آثار به چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران تمدید شد

مهلت ارسال آثار به چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران تمدید…

تمدید مهلت ارسال آثار در بخش هنری و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر…

فراخوان چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران

دریافت فایل فراخوان       بسمه‌تعالی فراخوان چهارمین دوسالانه…