پیشینه دوسالانه دیوارنگاری

رویدادهای هنری مهم که نقش الگوسازی و هویت بخشی دارند، در جامعه و شهرهای مختلف نیاز به فرهنگ سازی و معرفی شایسته دارد.
دوسالانه دیوارنگاری تهران نیز همینطور بوده است. نگاهی به دوره های پیشین نشان می دهد هنرمندان معاصر کشور همواره بدنبال شکوفایی و رشد هنر نقاشی در حال جستجو و گفتمان تخصصی بوده اند.
راه اندازی دوسالانه از سوی سازمان زیباسازی، فرصتی را فراهم آورده که گروه های مختلف هنری با اندیشه های متفاوت درکنار هم بتوانند نقشی اساسی در هنر امروز ایران زمین ایفا کنند.
دوره های پیشین دوسالانه با هدف گردآوری ایده های متنوع و توجه هنرمندان به نوآوری طراحی و شیوه های بازنمایی آثار هنر نقاشی انجام شد که در نوع خود نتایج سودمندی به همراه داشت.
بررسی چهار دوره قبلی نشان دهنده آمار و فعالیتهای مثبت در زمینه توسعه نگاه کارشناسی و تجربیات مهارتی و علمی است؛ در مجموع تعداد 1325 نفر با تعداد آثار ارسالی 4538 عدد حضور داشتند که در نهایت حدود 390 اثر به نمایشگاه راه پیدا کرد و از این تعداد تا کنون حدود یکصد و ده اثر در فضاهای مختلف شهری به اجرا رسیده است. در تمامی چهار دوره پیشین نشست علمی پژوهشی و گفتمان هنر شهری وجود داشته که باعث ارتقای سطح آگاهی و درک هنری هنرمندان در تبادل تجربیات و دستاوردهای مختلف بوده است.
رویکرد اولین و دومین دوسالانه، تعمیم نگاه کارشناسانه دیوارنگاری بود، رویکرد سومین دوسالانه درباره ساماندهی آثار یادمانی و ارزشهای انقلاب اسلامی و چهارمین دوسالانه، بهسازی و طراحی مجدد دیوارنگاره های موجود بوده است در ضمن یکی از ویژگیهای دوسالانه چهارم تجلیل از 3 هنرمند فقید و 2 مجری نقاشی دیواری بود که این موضوع در دوسالانه پنجم نیز دنبال خواهد شد.
دوسالانه پنجم همراه با نگاهی تازه به نیازهای شهری تهران و جامعه هنری اهدافی را دنبال میکند که آثار هنرمندانه، خلاق و باارزشی را بوجود آورد. هدف اصلی این دوسالانه توجه ویژه به
"محله های شهری تهران"  است، مکانی که بعنوان جامعه کوچکی از خانواده شهری شناخته می شود که درسالهای اخیر دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. آثار هنر شهری میتواند افراد و اجزای محله را با یکدیگر پیوند دهد و فضایی آراسته و ارزشمند بوجود آورد.
به همین نسبت، نگاهی خاص به چند
"خیابان اصلی" و ارائه آثار متفاوت از گذشته که دارای تناسبات بصری بزرگ نما باشند، تاثیر خاصی بر فرایند هنر شهری امروز خواهد داشت.

 

خواندن 201 دفعه
منتشرشده در اخبار و اطلاعیه
آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 مهر 1398 16:36